TRÄDGÅRDSANLÄGGNING

Hårdgjorda ytor i olika former utgör stommen i en trädgård och är ett kreativt sätt att lyfta utemiljön och helhetsintrycket. En genomtänkt stenläggning eller plattsätning ska vara både funktionell och estetiskt tilltalande, den ska även passa bra till huset och den omgivande miljön.

För att få ett bra slutresultat krävs eftertanke och god planering. Hur mycket tyngd stenarna klarar av, hur arbetet ska se ut måste vägas mot vilka mönster och material som ska användas. Det är viktigt att den sten som används vid anläggningen är tillräckligt stabil för ändamålet, det finns stenar som man kan köra fordon på och andra som är mer anpassade för gångvägar.

Vid anläggningsarbeten finns mycket att ta hänsyn till. Grundarbetet är mycket viktigt. Görs stenläggningen inte på rätt sätt så finns det en risk för problem längre fram som även kan påverka mer än bara stensättningen.

Vi på Cultivera Garden har många års erfarenhet av trädgårdsanläggning och ser till att arbetet blir rätt gjort. Vi utför allt från mindre arbeten till hela trädgårdar åt privatpersoner samt större anläggningsprojekt åt exempelvis byggföretag och husbolag.

Anläggningsarbeten

 • Sten- och plattläggning
 • Trappor, murar, blombänkar
 • Gräsytor (insådda, färdigt gräs på rulle
 • Anläggning av Kuntta (skogsbotten)
 • Planteringsarbeten, förmedling av växter
 • Reparationsarbeten

Stenläggning inomhus

 • Anläggning av golv i natursten

TRÄDGÅRDS
ANLÄGGNING

 

Hårdgjorda ytor i olika former utgör stommen i en trädgård och är ett kreativt sätt att lyfta utemiljön och helhetsintrycket. En genomtänkt stenläggning eller plattsätning ska vara både funktionell och estetiskt tilltalande, den ska även passa bra till huset och den omgivande miljön.

För att få ett bra slutresultat krävs eftertanke och god planering. Hur mycket tyngd stenarna klarar av, hur arbetet ska se ut måste vägas mot vilka mönster och material som ska användas. Det är viktigt att den sten som används vid anläggningen är tillräckligt stabil för ändamålet, det finns stenar som man kan köra fordon på och andra som är mer anpassade för gångvägar.

Vid anläggningsarbeten finns mycket att ta hänsyn till. Grundarbetet är mycket viktigt. Görs stenläggningen inte på rätt sätt så finns det en risk för problem längre fram som även kan påverka mer än bara stensättningen.

Vi på Cultivera Garden har många års erfarenhet av trädgårdsanläggning och ser till att arbetet blir rätt gjort. Vi utför allt från mindre arbeten till hela trädgårdar åt privatpersoner samt större anläggningsprojekt åt exempelvis byggföretag och husbolag.

Anläggningsarbeten

 • Sten- och plattläggning
 • Trappor, murar, blombänkar
 • Gräsytor (insådda, färdigt gräs på rulle
 • Anläggning av Kuntta (skogsbotten)
 • Planteringsarbeten, förmedling av växter
 • Reparationsarbeten

Stenläggning inomhus

 • Anläggning av golv i natursten

TRÄDGÅRDS ANLÄGGNING

Hårdgjorda ytor i olika former utgör stommen i en trädgård och är ett kreativt sätt att lyfta utemiljön och helhetsintrycket. En genomtänkt stenläggning eller plattsätning ska vara både funktionell och estetiskt tilltalande, den ska även passa bra till huset och den omgivande miljön.

För att få ett bra slutresultat krävs eftertanke och god planering. Hur mycket tyngd stenarna klarar av, hur arbetet ska se ut måste vägas mot vilka mönster och material som ska användas. Det är viktigt att den sten som används vid anläggningen är tillräckligt stabil för ändamålet, det finns stenar som man kan köra fordon på och andra som är mer anpassade för gångvägar.

Vid anläggningsarbeten finns mycket att ta hänsyn till. Grundarbetet är mycket viktigt. Görs stenläggningen inte på rätt sätt så finns det en risk för problem längre fram som även kan påverka mer än bara stensättningen.

Vi på Cultivera Garden har många års erfarenhet av trädgårdsanläggning och ser till att arbetet blir rätt gjort. Vi utför allt från mindre arbeten till hela trädgårdar åt privatpersoner samt större anläggningsprojekt åt exempelvis byggföretag och husbolag.

Anläggningsarbeten

 • Sten- och plattläggning
 • Trappor, murar, blombänkar
 • Gräsytor (insådda,färdigt gräs på rulle
 • Anläggning av Kuntta (skogsbotten)
 • Planteringsarbeten, förmedling av växter
 • Reparationsarbeten

Stenläggning inomhus

 • Anläggning av golv i natursten