BILDGALLERI

Bilder av olika projekt med betongsten. 

Bilder av olika projekt med natursten 

Murar av natursten och betongsten, blombänkar av betongmursten och granitkantstenar

Golv av natursten 

Bilder av planteringar, anläggning av Kuntta (skogsbotten) och rullgräsmatta