TRÄDGÅRDSSKöTSEL

Skötselarbeten

 • Rensning av ogräs
 • Grästrimning och röjsågsarbete
 • Vår- och höstgödsling av växter och gräsmatta
 • Lövblåsning
 • Bortforsling av växtmaterial 
 • Vår- och höststädning av tomt

Trädgårdsstyling

Syftet med en Trädgårdsstyling är att ge ett vackrare intryck vid ett speciellt tillfälle. Det kan handla om allt från en trädgårdsupprensning till vackert planterade krukor.

 • Inför husförsäljning
 • Säsongsväxter och krukor
 • Företagsentréer

TRÄDGÅRDS
SKÖTSEL

Skötselarbeten

 • Rensning av ogräs
 • Grästrimning och röjsågsarbete
 • Vår- och höstgödsling av växter och gräsmatta
 • Lövblåsning
 • Bortforsling av växtmaterial 
 • Vår- och höststädning av tomt

Trädgårdsstyling

Syftet med en Trädgårdsstyling är att ge ett vackrare intryck vid ett speciellt tillfälle. Det kan handla om allt från en trädgårdsupprensning till vackert planterade krukor.

 • Inför husförsäljning
 • Säsongsväxter och krukor
 • Företagsentréer